COV Laudate (voorheen  Het Nederlands Hervormd Gemengd Koor) heeft op 23 maart 2013 de Saint Mark Passion van de componist Charles Wood uitgevoerd.

De Saint Mark Passion dateert uit 1921 en is gebaseerd op een oude traditie waarbij lange stukken uit de Bijbel hardop werden gelezen, afgewisseld met gezongen  “antwoorden”. In deze passie zitten geen aria’s, wel verhalende liederen en koralen. Het stuk begint en eindigt met :

Sing my tongue, the glorious battle…Earth’s Redeemer won the day.

Zing, mijn tong, over de glorierijke strijd…De Verlosser van de aarde overwon.

De organist Hans Houtman, die het instrumentale deel van deze passie voor zijn rekening neemt, zal bovendien nog de Crucifixion van Marcel Dupré ten gehore brengen.

Een stuk met een dreigende sfeer waarin met schrille akkoorden de kruisiging wordt verbeeld, waarna als een zacht snikken het Stabat Mater Dolorosa (Stond een moeder diep bewogen) klinkt.