10 Oktober 2009 – Messiah

Messiah van G.F. Händel - Grote kerk in Sliedrecht

Recentie

‘Koor levert topprestatie’

Recensie uitvoering Messiah van Händel door het Nederlands Hervormd Gemengd Koor Hardinxveld-Giessendam, in de Grote Kerk van Sliedrecht.

De Messiah van Händel uitvoeren heeft altijd een risico in zich. Dit overbekende stuk is al zoveel malen uitgevoerd dat je al snel hebt: ‘Dit is er weer één van de velen’. Wie echter bij deze uitvoering was, moest erkennen dat dit wel degelijk boven de middelmatigheid uitstak. Begon het Dordts Kamerorkest wat matig met de ouverture, dit werd ruimschoots goedgemaakt met de daaropvolgende prestaties. Het koor zong met elan en daadkracht. Veelal loepzuivere inzetten en een heerlijke vlotte zang. Indrukwekkend! Het eerste koorstuk al, And the glory of the Lord shall be revealed, werd op een manier neergezet die respect afdwong. Absoluut boven de middelmatigheid! En dit wist men het gehele concert vast te houden. Bij koorwerk waarin veelstemmig wordt gezongen met zestiende noten ligt bijvoorbeeld het in elkaar overvloeien van de tonen op de loer. Ook hier liet het koor horen waartoe het in staat was. Een lust om naar te luisteren. En om bij het Hallelujah de toehoorders nog de rillingen over de rug te laten lopen, dan moet je wel indrukwekkend en bezielend zingen. Naast de boodschap die het koor hiermee wilde uitdragen, heeft het artistiek gezien een topprestatie geleverd. De solisten lieten zich ook niet onbetuigd. Het meest overtuigend was wel de tenor Mark Omvlee. Zoals gebruikelijk hield hij zijn zangboek in de handen, maar voor ons als toehoorders en toeschouwers had je vaak het idee dat hij deze niet nodig had. Maar bovenal zijn stemvolume deed vele oratoriumliefhebbers goed. Onvermeld mogen ook de uitstekende trompetpartijen niet blijven. Alles viel letterlijk op zijn plaats. Klasse! Dirigent Niels Kuijers liet op de manier waarop hij de leiding over het geheel had, weer eens zien hoe je een koor en orkest gezamenlijk tot een grote hoogte kunt brengen. De Messiah van Händel, waar een nagenoeg volle kerk naar luisterde, heeft met deze uitvoering nog niets van de zeggingskracht verloren die het ook bij de eerste uitvoering van Händel zelf al had. Muziek zoals muziek moet klinken.

Tiny van Houwelingen,

Hardinxveld-Giessendam

Bron: Kompas Hardinxveld