Matthäuspassion, J.S. Bach

Highlights uit de Matthäus Passion

Afgelopen zaterdag 10 februari hebben Christelijk Oratorium Vereniging Laudate uit Hardinxveld – Giessendam en Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem hun eerste gezamenlijke repetitie gehouden voor het concert op zaterdag 24 maart 2018 met “Highlights” uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.
Voor dit concert heeft de organisatie een enthousiaste groep kinderen bereid gevonden mee te zingen in het prachtige beginkoor “Kommt ihr Töchter, helft mir klagen” en nog enkele koralen. Deze kinderen hebben vanaf januari j.l. een eigen repetitietijd gekregen onder leiding van dirigent Niels Kuijers. Op een enthousiaste en op hen afgestemde manier heeft hij uit deze kinderen een bijzonder heldere klank weten te ontwikkelen zoals u van hem en zijn koren gewend bent.
De “Highlights” zullen bestaan uit koralen, koordelen, bas aria ’s en lezingen. Naast dirigent Niels Kuijers zullen Janko Fraanje bas, Hans Houtman orgel, Ania Katynska cello en Matty Dankers lector hun medewerking verlenen. In het voorjaar van 2019 hopen deze drie koren de gehele Matthäus Passion uit te voeren met orkest en solisten. Vooruitlopend op dit grote project willen wij u vast meenemen en het lijdensevangelie laten beleven op de prachtige muziek van Bach. Tevens zullen er op deze avond nog delen van twee Cantates uitgevoerd worden waaronder Cantate 2 “Ach Gott, vom
Himmel sieh darein”en Cantate 38 “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”.